QoranAcademie Ettaouhid

Qoran-onderwijs in hartje Rotterdam

QoranAcademie Ettaouhid in hartje Rotterdam

De kinderen van de QoranAcademie komen drie tot vier keer per week naar Centrum Ettaouhid in hartje Rotterdam om de edele Qoran uit hun hoofd te leren. Moge Allah ze ondersteunen en een grote beloning geven!

We gebruiken een effectieve lesmethode, die de kracht van het klassieke Qoran-onderwijs combineert met moderne pedagogische inzichten:

 • Memoriseren middels het schrijven van de Qoran-verzen op een houten schrijfplank (اللوح)
 • Strikte zithouding (kleermakerszit) voor discipline, concentratie en respect tegenover de Qoran
 • Individuele begeleiding al naar gelang het niveau
 • Kleine klassen van 10-15 leerlingen
 • Focus op belonen van goed gedrag, bijvoorbeeld presentjes voor de beste leerlingen
 • Aanvullende vakken: Arabisch, Basisprincipes Islam, Basisregels Tadjweed
Op dit moment biedt QoranAcademie Ettaouhid lessen aan voor kinderen vanaf 7 jaar, in de volgende klassen:
 • 7 t/m 12 jaar: vier keer per week (totaal: 12 uur per week)
 • 12+: drie keer per week (totaal: 11 uur per week)
Toelating tot de QoranAcademie wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:
 • Sterke motivatie van zowel kind als ouder
 • Voldoende kennis van het Arabisch alfabet
 • Goed gedrag tijdens en rondom de lessen
 • Lage absentie
 

Draag bij aan de QoranAcademie! Word Qoran-sponsor en geef een maandelijkse bijdrage!

Met jouw bijdrage kunnen we de QoranAcademie voortzetten en nog meer klassen beginnen.

QoranAcademie Ettaouhid
Centrum Ettaouhid
Kogelvangerstraat 114
3014 ZP Rotterdam